top of page

Tijdschrift

tijdschrift.jpg

Vanaf september 1990 verschijnt drie maal per jaar het verenigingsperiodiek ‘t Tijdschrift. Destijds een initiatief van de vereniging en drukker-uitgever Bernard Zwijnenberg. Formaat, lay-out en de kleurstelling van het Tijdschrift was een ontwerp van Bernard Zwijnenberg.

 

De eerste redactie werd gevormd door J.D. Hilferink, G. Aberson, J.L. Nuissl en A.J.J. Stegeman. In ’t Tijdschrift worden artikelen opgenomen over de historie van Olst. Een aantal schrijvers levert daarvoor een bijdrage, maar ook leden en mensen van buiten de vereniging met ‘een goede pen’ leveren soms een bijdrage aan ’t Tijdschrift.

De huidige werkwijze van de redactie is dat uit de verzamelde kopij een selectie wordt gemaakt voor maximaal 24 pagina’s. In een aantal redactievergaderingen wordt de kopij besproken, beoordeeld en gecorrigeerd daar waar nodig. Vervolgens wordt de kopij voorzien van beeldmateriaal aan de drukkerij de Kroon gemaild. Bij de drukkerij wordt de opmaak verzorgd en een proefdruk gemaakt. Na lezing, eventueel aanpassing van de proefdruk en overleg met de opmaker door de redactie wordt de definitieve proefdruk vastgesteld en kan tot druk worden overgegaan.

 

‘t Tijdschrift wordt vervolgens onder de leden verspreid. De leden, wonende buiten 8121, ontvangen ’t Tijdschrift via de post. De leden binnen 8121 ontvangen het Tijdschrift via de bezorgers van de vereniging.

’t Tijdschrift kunt u inzien op de pagina ‘Tijdschrift’ van de website.

Losse nummers van ’t Tijdschrift zijn verkrijgbaar bij het winkeltje in het Infocentrum IJssel Den Nul en bij Korten Boekhandel in Olst. De prijs van een los nummer is € 5,-.     

bottom of page