top of page

Bestuur

Volgens de statuten van de vereniging bestaat het bestuur uit een oneven aantal, doch tenminste 5 bestuursleden. In het huidige bestuur zijn benoemd:

  • Ans Mensink - voorzitter

  • Gé Gijzenij - penningmeester

  • Anneke Logtenberg - secretaris

  • Raymond de Groot - lid

  • Jolande Biljardt - lid

 

Mans Drosten - erevoorzitter, als zodanig benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2009.

De voorzitter, penningmeester en secretaris hebben ook zitting in overlegvormen m.b.t. het Infocentrum.

Vacatures

Er zijn momenteel 2 vacante bestuursfuncties. 

bottom of page