top of page

Geschiedenis

​De totstandkoming van ’t Olster Erfgoed kent een lange voorgeschiedenis. Er bestond altijd al belangstelling voor het verleden van Olst, voor het leven van de vroegere bewoners als voor historische gebouwen en gebruiksvoorwerpen. Gezien deze belangstelling voor het Olster verleden en de activiteiten die individueel ondernomen werden, was voor het bestuur van het Nutsdepartement Olst aanleiding een stap verder te gaan en onderzoek te doen naar de levenskansen van een zelfstandige, historische vereniging. Dit initiatief slaagde en in oktober 1987 kwam een werkgroep voor het eerst bij elkaar. Deze bestond uit twaalf personen onder voorzitterschap van Marinus Beumer, secretaris was Gerhard Aberson. De werkgroep moest de statuten van de vereniging opstellen en laten verleden door een notaris, een geschikte naam bedenken en een voorlopig bestuur aanwijzen enz. Er werden verschillende verenigingsnamen voorgesteld, maar de keuze viel op een door J. Jansma bedachte naam: ’t Olster Erfgoed.

De statuten werden op 20 oktober 1988 vastgelegd bij notaris R. Houwaard, daarmee was de oprichting van ’t Olster Erfgoed een feit. Het eerste bestuur bestond uit Mannes Drosten, voorzitter, Albert Renshof, secretaris/penningmeester, T. Klok, A. te Kloeze en A.J.J. Stegeman.

Aanvankelijk vond de vereniging onderdak op de zolder van Huize Westervoorde. Het was een grote ruimte die geschikt was voor de opslag van allerlei spullen, maar minder geslaagd als vergaderruimte en men kon er alleen terecht op vrijdagavond en op zaterdag. Voor ledenvergaderingen week men uit naar de Oude School, de voorloper van het Holstohus.

Via de toenmalige burgemeester Heisterkamp kwam de vereniging in 1992 in gesprek met de directie van Solvay over het gebruik van een leegstaand pand aan de Veerweg 4. Na enig overleg stelde het bedrijf het pand kosteloos beschikbaar, de vereniging moest de normale onderhoudskosten zoals rioollasten, gas en licht betalen. In november 2005 kreeg de vereniging ook de beschikking over het pand van de buren, omdat de Olster VVV verhuisde naar het Holstohus.

Omstreeks 2003 besloot de vereniging nieuwe wegen in te slaan, dit mede door gesprekken met de gemeente Olst-Wijhe en andere verenigingen over de gemeentelijke cultuurnota. Tijdens deze gesprekken kwam binnen het bestuur het gevoel dat we als vereniging méér moesten bieden en ons sterker moesten richten op educatie en met de samenhang tussen natuur, water en (cultuur)historie.

Via het gemeentebestuur werden er contacten gelegd met Staats Bosbeheer, die in gesprek was met het gemeentebestuur over een verhuizing van de Zoogenbrink naar een locatie bij Fortmond.

’t Olster Erfgoed en Staatsbosbeheer vonden elkaar in 2003 in een plan voor een nieuw Informatiecentrum voor natuur, cultuur en geschiedenis, waar de verschillende organisaties onder één dak konden werken. De realisatie van dit plan vergde een (zeer) lange adem. Met name Mannes Drosten en Lammert Halfwerk, die optraden namens de vereniging, hebben menig frustrerend moment meegemaakt. Met name de financiering zorgde voor een behoorlijke vertraging van de realisatie van het project. Door toetreding in het project door Salland Wonen en de JP van den Bentstichting, kon het project worden gerealiseerd en werd het Infocentrum op 21 april 2012 officieel geopend door H.K.H. Prinses Margriet en de heer Pieter van Vollenhove.

Voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van ’t Olster Erfgoed wordt verwezen naar Tijdschrift 95, van 2024.

bottom of page