top of page

ANBI gegevens

‘t Olster Erfgoed is een ANBI: een Algemeen nut beogende instelling. Dit is van belang bij schenken, erven en giften.

bottom of page