top of page

ANBI gegevens

‘t Olster Erfgoed is een ANBI (RSIN: 802704839): een Algemeen nut beogende instelling. Dit is van belang bij schenken, erven en giften.

Download hier een kopie van het jaarverslag en de jaarrekening 2023

Jaarverslag en jaarrekening Olster Erfgoed 2023

bottom of page