top of page

Werkgroepen

De vereniging heeft meerdere werkgroepen die zich met de verschillende onderdelen van de geschiedenis van Olst bezighouden. Hieronder een overzicht van de coördinatoren per werkgroep.

Leden die belangstelling hebben om deel te nemen in één van de werkgroepen, kunnen contact opnemen met de coördinator van de betreffende werkgroep.

Werkgroep archeologie

De activiteiten met betrekking tot archeologie worden verricht binnen de archeologische vereniging De Hunnepers (AWN-afdeling 18, Zuid Salland, IJsselstreek en Oost Veluwezoom)

Werkgroep archief (beeldmateriaal en voorwerpen

De werkgroep archiveert binnenkomende voorwerpen en beeldmateriaal.

Werkgroep oude begraafplaats

Het verval van de oude begraafplaats in het centrum van Olst is in 2000 aanleiding geweest om een werkgroep op te richten, met als doel de begraafplaats te gaan onderhouden en in oude luister te herstellen. Initiatiefnemers destijds waren Teun en Else Oosterbroek.

De werkgroep heeft een vaste groep vrijwilligers, die wekelijks (als het weer het toelaat) aanwezig is op de begraafplaats. Daarnaast kan met grote klussen een beroep worden gedaan op een groep van ad-hoc krachten.                                                                                                                                                         

Overzicht coördinatoren

bottom of page