top of page

Volle bak tijdens ledenvergadering…

mediaruimte tot en met de laatste stoel bezet!


Gelukkig waren er geen rampen te melden, dus daar lag het niet aan.

De mediaruimte in het Infocentrum was goed gevuld. Zeven mensen hadden gemeld dat ze om uiteenlopende redenen verhinderd waren.

De aanwezigen werden getrakteerd op een terugblik op 2023: de hoogtepunten werden door de secretaris beknopt verteld. De presentatie zorgde voor een levendige ondersteuning.

De penningmeester legde financiële verantwoording af en de kascommissie was zeer tevreden: er werd decharge verleend aan het bestuur. De aftredende bestuursleden zijn herkozen en benoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar. De penningmeester tekende daarbij aan dat het zijn laatste termijn is, dus als je nog een aardige penningmeester kent? Of je voelt je zelf geroepen om ons over een paar jaartjes uit de brand te helpen?? Laat het weten…

Na vele jaren zonder contributieverhoging werd voorgesteld de contributie in 2025 met een paar euro te verhogen. Dit werd unaniem aangenomen.

Na al deze verplichte nummers waren we toe aan het tweede kopje koffie of thee. In de tussentijd werd alles klaargezet voor de film na de pauze. Wie een taai stuk spoorweggeschiedenis had verwacht, had het helemaal mis! Na een korte introductie van Paul van Agten werd zijn film “Station Deventer, het station dat nooit geopend werd maar altijd open gaat” bekeken.

Een film over de moordende concurrentie tussen spoorwegmaatschappijen met beelden die onbekend en niet eerder vertoond waren. Humor en animaties zorgden ervoor dat het geen taaie geschiedenisles werd. Details en inzichten gehoord waarvan we geen enkel idee hadden. Het is ons wel duidelijk geworden waarom er destijds geen behoefte was aan een feestelijke opening.

Het was een bijzonder interessante film; we kijken nu met andere ogen naar de spoorlijn bij Deventer en het bijbehorende stationsgebouw.

 

De avond is voorbijgevlogen: dank aan allen die deze leuke ledenvergadering mede mogelijk hebben gemaakt. Jij bent er toch ook bij de volgende keer?Comments


bottom of page