top of page

Uitnodiging 2e Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de Historische vereniging ’t Olster Erfgoed nodigt haar leden uit voor een tweede Algemene Leden Vergadering 2022, die gehouden wordt op: dinsdag 6 december 2022, aanvang 19.30 uur, locatie Infocentrum.


Aanmelden voor deze vergadering kan bij de secretaris, tel. 0570-561367 of via een email aan: olstererfgoed@outlook.com


Agenda.

1. Opening door de voorzitter.

2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2022.

3. Wijziging statuten i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.*)

*) In de ALV van 22 november 2022 is meer dan 2/3 van de aanwezige leden akkoord gegaan met de wijziging van de statuten. Aangezien geen 2/3 van het aantal leden van de vereniging aanwezig was ter vergadering, moet binnen 4 weken een tweede vergadering bijeen geroepen worden. In deze vergadering is 2/3 van de uitgebrachte stemmen voldoende voor vaststelling van de gewijzigde statuten. De gewijzigde statuten treden in werking nadat de notariële is opgemaakt en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

4. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.


Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje voor de aanwezigen.

Comments


bottom of page