top of page

Oude begraafplaats Olst: Een bezienswaardigheid

In het voorjaar 2001 is de werkgroep "Oude begraafplaats" gestart met het opruimen van de overwoekerende opslag en andere rommel. Drie vrachtwagens vol werden afgevoerd. Daarna werd ca. 150 m3 zand aangebracht, werden stenen rechtgezet en werd begonnen met het inventariseren van de grafmonumenten.

Na deze eerste aanzet is de werkgroep begonnen met het reguliere onderhoud, wat bestaat uit paden schoffelen, kanten steken, bladharken en onkruid verwijderen, etc. Het gras wordt twee keer per jaar door de gemeente gemaaid. De werkgroep verwijdert daarna het maaisel om het gras te laten verschralen om daarmee zo min mogelijk groei te krijgen. De beukenhagen en de bijzondere bolbeuken worden één keer per jaar door de gemeente gesnoeid. Niet alleen het groen van de begraafplaats heeft de aandacht van de werkgroep. De werkgroep verricht eenvoudige reparaties aan grafmonumenten. Gebroken grafstenen en losse banden worden hersteld. Liggende grafplaten die onder het maaiveld dreigen te geraken, worden opgehoogd, door er zand onder te brengen. Lekkende dekplaten worden met cement/betonmortel gedicht en voorzien van schone split of kiezel. Grafhekken worden gezandstraald en opnieuw geschilderd. Met de gemeente Olst-Wijhe is er jaarlijks overleg en evaluatie over de verrichte werkzaamheden. De inspanningen van de werkgroep en de gemeente hebben ertoe geleid dat de begraafplaats weer een bezienswaardigheid is in het centrum van Olst. Het is misschien wel de meest karakteristieke plek in dat centrum. Velen brengen nu weer een bezoek aan de begraafplaats. Twee jaarlijks verzorgt de werkgroep voor belangstellenden een rondleiding over de begraafplaats. Mede door inspanningen van de werkgroep is de Oude begraafplaats op de gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden niet alleen op de oude begraafplaats. In overleg met de gemeente heeft 't Olster Erfgoed een aantal bijzondere grafmonumenten op de begraafplaats op Den Nul geadopteerd. Ook daar is de werkgroep bezig met herstel en onderhoud van deze bijzondere grafmonumenten.Comments


bottom of page