top of page

Algemene ledenvergadering 21 maart 2023

Voor de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2023 zijn de onderstaande stukken ter informatie.


Vóór aanvang van de vergadering liggen het Jaarverslag van de secretaris en de penningmeester ter inzage.


202302 OE agenda ALV 21032023
.pdf
Download PDF • 157KB

202302 OE voorstel benoemen Marten Brascamp
.pdf
Download PDF • 107KB

202302 OE voorstel aan ALV samenstelling bestuur
.pdf
Download PDF • 95KB

202302 OE Rooster van aftreding 2023
.pdf
Download PDF • 78KB

202302 OE verslag van de tweede Algemene Leden Vergadering van 6 december 2022
.pdf
Download PDF • 107KB

202212 OE concept Huishoudelijk reglement
.pdf
Download PDF • 202KB

Comments


bottom of page