top of page

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-03-2024De historische vereniging ’t Olster Erfgoed houdt de Algemene Ledenvergadering op 19 maart a.s. en nodigt haar leden uit hierbij aanwezig te zijn. Na de pauze vertelt filmmaker Paul van Agten over de achtergronden bij de film “Station Deventer, het station dat nooit geopend werd, maar altijd open gaat”, waarna de film wordt vertoond.


Wanneer: Dinsdag 19 maart 2024 om 19.30 uur

Waar: Infocentrum IJssel den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul (Olst)


De agenda:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21-03-2023

 3. Mededelingen

 4. Ingekomen stukken

 5. Jaarverslag 2023 van de secretaris

 6. Jaarverslag 2023 van de penningmeester

 7. Verslag 2023 van de kascommissie

 8. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2025

 9. Samenstelling van het bestuur: Aftredend en herkiesbaar zijn Dhr. G. Gijzenij (penningmeester) en Mw. J. Biljardt (bestuurslid). Het bestuur stelt voor hen in deze functies opnieuw te benoemen per 19-03-2024.

 10. Rondvraag

 11. Sluiting van de vergadering door de voorzitter


Pauze


Het tweede deel van de avond wordt de film “Station Deventer, het station dat nooit geopend werd, maar altijd open gaat” vertoond, over de spoorgeschiedenis rondom Deventer. De film wordt ingeleid door de filmmaker Paul van Agten.

Comments


bottom of page