top of page

Onderhoud Oude begraafplaats

Het gras op de Oude begraafplaats wordt twee keer per jaar door de gemeente

gemaaid en de werkgroep Oude begraafplaats verwijdert daarna het maaisel

om zo het gras te laten verschralen. Daarmee wordt de groei van het gras zo

veel mogelijk beperkt.

Afgelopen woensdag 8 juni is het gras was voor de eerste door de gemeente

gemaaid en heeft de werkgroep het maaisel aangeharkt en verwijderd.

In het najaar wordt het gras voor de tweede keer gemaaid.
Comments


bottom of page